Med ca 79% i vinstmarginal blir slushförsäljningen lätt den mest lönsamma kvadratmetern i din butik!

Så här lyckas du med din slush

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN 1 + 5

Vår rekommendation är att alltid blanda 1 del koncentrat med 5 delar vatten. Detta är viktigt att hålla eftersom det annars lätt kan bildas is i maskinen. Använd vår 10-liters blanddunk (art. nr. 49-009). För bästa resultat och snabbast infrysning kan koncentratet med fördel förvaras i kylskåp.

KOM IHÅG!

Överdosering av koncentrat ger marginell skillnad i kvalitet och
lönsamheten blir mycket mindre!

MAXVOLYM I MASKINEN

I maskinens behållare finns en markering som visar maximal fyllnadsgrad. Kom ihåg att denna maxvolym gäller fryst slush, ej ofryst koncentrat!

Överfyller man behållaren är risken stor för isbildning samt att locket lyfts upp av ismassan som vandrar uppåt. Fryst vätska
har större volym än flytande vätska.

FÄRGEN – UTAN AZO

Färgen på vår slush kan upplevas som blekare i jämförelse med andra leverantörers på marknaden. Detta beror på att vi inte använder AZO-färger utan strävar efter så naturliga färgämnen som möjligt.

Ananas-koncentratet kan ibland färga av sig i maskinen. För att ta bort det gula kan ni gnugga insidan av behållaren med matolja och sedan diska ur som vanligt. Ni kan även smörja in behållaren med matolja i förebyggande syfte.

UNDIVK ISBILDNING I MASKINEN

För att undvika isbildning i maskinen är det viktigt att dosera enligt våra rekommendationer, dvs 1 + 5 (1 del koncentrat med 5 delar vatten). För bästa resultat är det en fördel att förblanda slushen i vår 10-liters blanddunk (art. nr. 49-009) innan man häller det i behållaren.

Ett tips kan också vara att blanda lite i taget, t.ex. 2,5 liter vatten och 0,5 liter koncentrat. Isbildning kan också bero på
att maskinen är fel inställd. Kontakta då teknisk support enl. nedan.

TIPS FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

  • Använd det marknadsmaterial som finns för Scoop.
  • Håll rent och snyggt kring maskinerna.
  • Skifta smaker ofta så att kunderna upplever förändring i utbudet!

INSTRUKTIONSFILMER GÄLLANDE MASKINEN

På nicice.se finns instruktionsfilmer som bl.a. visar hur du rengör och ställer in din slushmaskin.

TEKNISK SUPPORT GÄLLANDE DIN MASKIN

För teknisk support gällande din maskin kontakta oss på support@nicice.se eller via vårt formulär på nicice.se/kundservice.

ORDER & INFORMATION

Produkter säljs via vår webshop på nicice.se.

Kontakta oss på order@nicice.se för inloggningsuppgifter.

Vid övriga frågor kontakta oss på info@nicice.se eller 0281-59 49 00